נובמבר 2017 - ינואר 2018 - קטעי קריאה ונגינה בפסנתראוקטובר - 2014 - פגישת היכרותספטמבר 2012 - פגישת היכרותמאי 2011 - ערב נגינה מיצירותיהם של גורדייף/דה-הרטמן, במרכז למוזיקה משכנות שאננים, ירושלים.ינואר 2008 - ערב מוזיקה ורעיונות ממשנתו של ג.א. גורדייף במוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית, חיפה.